Situatii de urgenta (SU/PC)

SITUATII DE URGENTA (Aparare Impotriva Incendiilor / Protectie Civila)

Apararea impotriva incendiilor constituie potrivit legii o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe autoritatile publice si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.

In scopul reducerii riscurilor de incendiu serviciile PSI oferite de SAFETY& HEALTH CONSULTING cuprind urmatoarele categorii de activitati de consultanta pentru:

 1. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr.307/2006 — privind apararea impotriva incendiilor; Ordinului nr.163/2007 — privind normele generale de aparare impotriva incendiilor) prin:
 • stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate:decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
 • elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;
 • organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
 • planificarea si executarea de controale periodice, in scopul depistarii, constatarii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
 • analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • planificarea interventiei salariatilor,a populatiei si a fortelor specializate,in caz de incendiu;
 • elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire,stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul Societatii.

 

 1. Protectie civila

Asiguram urmatoarele servicii:

 • coordonarea planificarii activitatilor si masurilor de protectie civila;
 • elaborarea documentelor specifice – planuri de protectie, cutremur, accident tehnologic, furtuna, inundatii etc. avizate de catre ISU Bucuresti – Ilfov / judetean;
 • intocmim analiza de risc privind incadrarea din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice;
 • asiguram identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;
 • stabilim si urmarim indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila;
 • organizam, conducem si intocmim planurile de desfasurare a exercitiilor si aplicatiilor de protectie civila desfasurate de unitatile economice;
 • organizam instruirea si pregatirea personalului incadrat sau ale echipelor specifice privind protectia civila;
 • stabilim regulile si masurile de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare a substantelor chimice, substantelor periculoase si a deseurilor periculoase, incadrate conform legislatiei in vigoare;

 

 1. Efectuarea instruirii salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta conform legislatiei in vigoare si intocmirea tematicilor anuale pe categorii de personal:
 • insusirea si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii situatiilor de urgenta de catre personalul angajat;
 • testarea anuala a angajatilor;
 • pentru aceste servicii societatea detine in dotare urmatoarele:
  • simulator de foc cu flaca deschisa;
  • simulator de foc cu flacara inchisa;
  • generator de fum;
  • manechine de salvare si prim ajutor;
  • camera cu termoviziune.