Evaluarea riscurilor profesionale

Conform Legii 319/2006, art. 12:

  • lit. a) Administratorul are obligatia sa realizeze sau sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri (tineri, persoane cu dizabilitati, femei gravide etc.).

Si conform art. 7, alin. 4:

  • lit. a) Administratorul are obligatia sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea ecipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca.

 

Scopul principal al evaluarii riscurilor profesionale este protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor. Evaluarea riscurilor ajuta la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de munca. Aceasta ajuta, de asemenea, la mentinerea competitivitatii si productivitatii intreprinderii. Conform prevederilor legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca, toti angajatorii trebuie sa evalueze riscurile.

Identificarea factorilor de risc pentru fiecare componenta a sistemului de munca din cadrul locului de munca analizat: lucrator, sarcina de munca, mijloace de munca, mediu de lucru.

Identificarea factorilor de risc:

  • Factori de Risc Mecanic
  • Factori de Risc Termic
  • Factor de Risc Electric
  • Factori de Risc Chimic & Biologic
  • Factori de Risc Fizic

 

In cadrul evaluarii de risc se vor trata si elemente privind:

  • evaluarea ergonomica a conditiilor de la locurile de munca
  • factorii de risc psihosociali si efectele lor asupra sanatatii lucratorilor;