Mărfuri periculoase

Substantele periculoase sunt acele substante care prin natura lor fizico-chimica pot produce daune persoanelor, cladirilor, mediului inconjurator etc.

Producatorul, depozitarul, incarcatorul si transportatorul de marfuri periculoase trebuie sa ia masurile adecvate, conform naturii şi importantei riscurilor previzibile, pentru a evita producerea de daune sau prejudicii şi a reduce la minimum efectele acestora.

 

Avand in vedere regimul special al marfurilor periculoase, SAFETY& HEALTH CONSULTING va ofera consultanta privind:

 

 • Conditiile de ambalare si transport pentru marfurile periculoase.
 • Clasificarea marfurilor periculoase si conditiile de transport specifice fiecarei categorii in parte.
 • Legislatia specifica in domeniul marfurilor periculoase.
 • Desemnarea consilierului de siguranta (poate fi asigurata de catre conducatorul intreprinderii, de catre o persoana care executa alte sarcini in cadrul intreprinderii sau de catre o persoana care nu este angajata in intreprindere, cu conditia ca aceasta persoana sa fie in masura sa indeplineasca sarcinile de consilier de siguranta).
 • Transmiterea identitatii consilierului de siguranta la Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
 • Furnizarea si instruirea personaluluicu privire la Utilizarea truselor ADR necesare pentru „faza de interventie initiala” in caz de accident.

Intreprinderile care incarca, transporta sau descarca marfuri periculoase au obligatia de a desemna pentru fiecare punct de lucru unul sau mai multi consilieri de siguranta, potrivit prevederilor reglementarilor in vigoare. Consilierul de siguranta are urmatoarele sarcini:

 1. sa verifice respectarea reglementarilor privind transportul marfurilor periculoase;
 2. sa acorde consultanta intreprinderii pentru operatiile privind transportul marfurilor periculoase;
 3. sa redacteze un raport anual destinat conducerii intreprinderii si organismului examinator desemnat care i-a eliberat certificatul de consilier de siguranta, referitor la activitatile intreprinderii cu privire la transportul marfurilor periculoase. Raportul anual va fi intocmit conform modelului prezentat in anexa E si va fi transmis organismelor examinatoare desemnate, mentionate atat pe hartie, cat si in format electronic. Raportul anual se va pastra o perioada de 5 ani la sediul intreprinderii si va fi pus la dispozitie autoritatilor nationale, la cererea acestora;
 4. sa monitorizeze practicile si procedurile privind activitatile vizate (respectarea regulilor privind identificarea marfurilor periculoase transportate; cumpararea mijloacelor de transport, a tuturor conditiilor specifice in legatura cu marfurile periculoase transportabile; verificarea echipamentelor utilizate la transportul marfurilor periculoase; redactarea rapoartelor privind accidentele, incidentele sau infractiunile grave constatate in cursul transportului marfurilor periculoase sau in timpul operatiilor de incarcare ori de descarcare; verificarea existentei documentelor si a echipamentelor de securitate care trebuie sa insoteasca transporturile si conformitatea acestor documente si echipamente cu prevederile reglementarilor in vigoare etc.)
 5. raspunde de existenta planului de securitate conform prevederilor cap. 1.10.3.2 din RID/ADR si monitorizeaza aplicarea acestuia. in sensul prezentului regulament, prin securitate se intelege complexul de actiuni preventive si de masuri ce trebuie luate in scopul minimalizarii riscurilor de furt si/sau utilizare rau-intentionata a acelor marfuri periculoase care pot periclita siguranta persoanelor, a bunurilor materiale si/sau a mediului inconjurator.

 

Repere legislative:

 • Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957.
 • M.T.C.T 1044/2003 actualizat cu Ordinul 1934/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala şi examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase.
 • G. nr.1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in România.