Coordonare santiere

SAFETY& HEALTH CONSULTING asigura servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata desfasurarii activitatilor din cadrul unui santier temporar sau mobil in conformitate cu prevederile HG 300/2006. Acest act normativ stabileste in mod imperativ desemnarea unui coordonator de securitate si elaborarea planului de securitate si sanatate, atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor.

Desemnarea coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii trebuie sa se faca inainte de inceperea fazei de elaborare a proiectului lucrarii. Pe durata elaborarii proiectului lucrarii, coordonatorul in materie de securitate si sanatate are urmatoarele atributii:

 • sa coordoneze proiectul conform legislatiei mentionate.
 • sa coordoneze alegerea solutiilor arhitecturale, tehnice si organizatorice si estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru.
 • sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze un plan de securitate si sanatate, precizand regulile aplicabile santierului respectiv tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;
 • sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si lucratorii respecta principiile prevazute la art. 56 din HG nr.300/2006 si aplica planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) din HG nr.300/2006;
 • sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare;
 • sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului si sa transmita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;
 • sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze;
 • sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si dosarul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;
 • sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;
 • sa stabileasca, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului;
 • sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului;
 • sa organizeze coordonarea intre proiectanti;
 • sa tina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor de pe santier.